Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"That is how they prevent it."

Dịch:Đó là cách họ ngăn chặn nó.

3 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/meomeoav

đó là cách họ ngăn cản nó được chứ?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/phihongthai

ngăn cản như gợi ý mà còn sai???????

3 năm trước

https://www.duolingo.com/huynhy08mytho

dịch: đó là cách họ ngăn cản nó--> vì sao sai??????????????????

3 năm trước

https://www.duolingo.com/LoVanVo
LoVanVo
  • 18
  • 17
  • 10

Có cần "do" ở đây không ạ?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/HoangNguyen66

That is way they prevent it được không ạ?

2 năm trước