"That is how they prevent it."

Dịch:Đó là cách họ ngăn chặn nó.

November 6, 2014

7 Nhận xét

Sắp xếp theo bài đăng

https://www.duolingo.com/profile/meomeoav

đó là cách họ ngăn cản nó được chứ?

March 25, 2015

https://www.duolingo.com/profile/phihongthai

ngăn cản như gợi ý mà còn sai???????

April 16, 2015

https://www.duolingo.com/profile/huynhy08mytho

dịch: đó là cách họ ngăn cản nó--> vì sao sai??????????????????

May 5, 2015

https://www.duolingo.com/profile/danh1610

That is the way they prevent it

October 14, 2018

https://www.duolingo.com/profile/LoVanVo

Có cần "do" ở đây không ạ?

October 10, 2015

https://www.duolingo.com/profile/HoangNguyen66

That is way they prevent it được không ạ?

June 25, 2016

https://www.duolingo.com/profile/KhoaBang1

Nếu dịch là cách thì nên dùng way, còn câu trên dùng how thì nên dịch là: đó là tại sao họ ngăn cản nó

October 2, 2018
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.