1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "That is how they prevent it."

"That is how they prevent it."

Dịch:Đó là cách họ ngăn chặn nó.

November 6, 2014

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/meomeoav

đó là cách họ ngăn cản nó được chứ?


https://www.duolingo.com/profile/phihongthai

ngăn cản như gợi ý mà còn sai???????


https://www.duolingo.com/profile/huynhy08mytho

dịch: đó là cách họ ngăn cản nó--> vì sao sai??????????????????


https://www.duolingo.com/profile/danh1610

That is the way they prevent it


https://www.duolingo.com/profile/lovanvo

Có cần "do" ở đây không ạ?


https://www.duolingo.com/profile/HoangNguyen66

That is way they prevent it được không ạ?

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.