"Anh ấy có khỏe không?"

Dịch:How is he?

4 năm trước

13 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Larnia_Ling

Is he fine?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Thu-oKing

He well ?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/huongks6a

Câu của bạn thì phải thêm " is" và thành " is he well ". Chúc bạn học giỏi!!! ^_^

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/NgCmH

How is he

3 năm trước

https://www.duolingo.com/tommynguyen221

Is he ok?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/whiskey113vn

How is he doing?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/thuyduong0104

Sao lại how is he

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NgokhaMinh

How are you? Sao lại không được nhỉ?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyengiangocmai

How are you: bạn có khỏe ko? Còn đây là anh ấy có khỏe ko?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/thuanpro369147

Sao lại is he fine mà không phải là he is fine

2 năm trước

https://www.duolingo.com/quangcx

Câu nghi vấn mà bạn.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/LHc118462

How does he là gì

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Kekistanese
Kekistanese
  • 24
  • 14
  • 13
  • 3
  • 2
  • 2
  • 2
  • 48

is he alright ?

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.