"Những bông hoa là một khả năng làm cô ấy hạnh phúc ."

Dịch:Flowers are one possibility to make her happy.

November 6, 2014

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/dmchuong

Có thể dùng "The flowers" được không vậy?

November 6, 2014

https://www.duolingo.com/TrungBui4

why cannot use ability?

August 26, 2015

https://www.duolingo.com/Anhtuan.19

Câu rườm rà quá, không đúng với thực tế

October 14, 2017
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.