"Onemeter"

Dịch:Một mét

4 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Tuanrobo

one mirror :((

2 năm trước

https://www.duolingo.com/millucute

Tưởng không ai giống mình chớ :v

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Luyentam

Metre thì dễ hiểu hơn

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Watson_Julie1509

meter là tiếng Anh - Mỹ, metre là tiếng Anh- Anh. cả hi đều đúng. nhưng có lẽ vì Duolingo là tiếng Anh - Mỹ nên team dùng Meter

3 năm trước

https://www.duolingo.com/MaxNguyen2003

chính xác

3 năm trước

https://www.duolingo.com/vietkhoi12

bạn watson_julie1509 nói đúng

3 năm trước

https://www.duolingo.com/hieu795573

Sao one lại ghi 1

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.