"Ten is the sum of six and four."

Dịch:Mười là tổng của sáu và bốn.

November 7, 2014

10 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/hungvusz

Mình viết số không được ak

November 7, 2014

https://www.duolingo.com/profile/PhanTanViet

Tôi nghỉ rằng nên nói cho rõ ràng là "tổng số" Duolingo ơi, không nên nói theo kiểu rút gọn, kiểu nói tắt ở đây...Trân trọng kính báo đến chương trình, xin giải thích cho tôi hiểu.../.

December 5, 2014

https://www.duolingo.com/profile/ckhadung

Chào bạn, đáp án chứa "tổng số" đã được cập nhật. Nhưng trong toán học, cách nói số này là tổng của các số khác cũng khá thông dụng mà?

December 11, 2014

https://www.duolingo.com/profile/flamedraymon

Ghi tổng cộng chắc cũng được mà nhỉ, biết là dịch hơi dở nhưng cũng đúng mà

March 14, 2015

https://www.duolingo.com/profile/haivv

tôi không hiểu tại sao lúc viết số thì được chấp nhận lúc thì không

February 26, 2016

https://www.duolingo.com/profile/nhandv_ve

"tổng cộng" cũng hợp lý mà

June 3, 2016

https://www.duolingo.com/profile/An1234duo

Minh viết ngược là bốn và sáu mà sai

June 2, 2018

https://www.duolingo.com/profile/carol95140

Mình cũng vậy

June 27, 2018

https://www.duolingo.com/profile/carol95140

Mười là tổng của bốn và sáu cũng được mà Duolingo

June 27, 2018

https://www.duolingo.com/profile/ngovantong

là mới đúng còn thì lại sai " xàm"

July 29, 2019
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.