Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Ten is the sum of six and four."

Dịch:Mười là tổng của sáu và bốn.

3 năm trước

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hungvusz

Mình viết số không được ak

3 năm trước

https://www.duolingo.com/PhanTanViet

Tôi nghỉ rằng nên nói cho rõ ràng là "tổng số" Duolingo ơi, không nên nói theo kiểu rút gọn, kiểu nói tắt ở đây...Trân trọng kính báo đến chương trình, xin giải thích cho tôi hiểu.../.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ckhadung
ckhadung
Mod
 • 24
 • 14
 • 10
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 5
 • 3

Chào bạn, đáp án chứa "tổng số" đã được cập nhật. Nhưng trong toán học, cách nói số này là tổng của các số khác cũng khá thông dụng mà?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/flamedraymon

Ghi tổng cộng chắc cũng được mà nhỉ, biết là dịch hơi dở nhưng cũng đúng mà

3 năm trước

https://www.duolingo.com/haivv

tôi không hiểu tại sao lúc viết số thì được chấp nhận lúc thì không

2 năm trước

https://www.duolingo.com/nhandv_ve
nhandv_ve
 • 20
 • 3
 • 519

"tổng cộng" cũng hợp lý mà

2 năm trước

https://www.duolingo.com/An1234duo

Minh viết ngược là bốn và sáu mà sai

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/carol95140

Mình cũng vậy

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/carol95140

Mười là tổng của bốn và sáu cũng được mà Duolingo

3 tháng trước