"Bạn đã làm gì tuần này chưa?"

Dịch:Have you done anything this week?

November 7, 2014

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/tmlm4N

what have you done this week? (cũng đúng)

June 26, 2017

https://www.duolingo.com/profile/apollofantastic

Không hiểu

November 7, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Vinh.

Đáp án này lại chấp nhận từ "what" đầu câu,

March 14, 2015

https://www.duolingo.com/profile/truonggian9

thêm yet sao sai

June 3, 2015

https://www.duolingo.com/profile/JosephChuongNH

Me too

October 12, 2017

https://www.duolingo.com/profile/truonglingo

Câu này khó hiểu qua

August 3, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Tannguyen832306

What have you done this week yet?

November 12, 2017

https://www.duolingo.com/profile/LVnTuyn

Sao dung done nhi?

September 19, 2018
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.