"Bạn đã làm gì tuần này chưa?"

Dịch:Have you done anything this week?

4 năm trước

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/apollofantastic

Không hiểu

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Vinh.
Vinh.
  • 21
  • 5
  • 2

Đáp án này lại chấp nhận từ "what" đầu câu,

3 năm trước

https://www.duolingo.com/truonggian9

thêm yet sao sai

3 năm trước

https://www.duolingo.com/JosephChuongNH

Me too

1 năm trước

https://www.duolingo.com/truonglingo

Câu này khó hiểu qua

3 năm trước

https://www.duolingo.com/tmlm4N
tmlm4N
  • 21
  • 43

what have you done this week? (cũng đúng)

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Tannguyen832306

What have you done this week yet?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/LVnTuyn

Sao dung done nhi?

2 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.