Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Bạn đã làm gì tuần này chưa?"

Dịch:Have you done anything this week?

3 năm trước

14 Nhận xét


https://www.duolingo.com/apollofantastic

Không hiểu

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Vinh.
Vinh.
  • 21
  • 5
  • 2

Đáp án này lại chấp nhận từ "what" đầu câu,

3 năm trước

https://www.duolingo.com/truonggian9

thêm yet sao sai

3 năm trước

https://www.duolingo.com/JosephChuongNH

Me too

1 năm trước

https://www.duolingo.com/truonglingo

Câu này khó hiểu qua

3 năm trước

https://www.duolingo.com/tmlm4N
tmlm4N
  • 21
  • 21

what have you done this week? (cũng đúng)

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Tannguyen832306

What have you done this week yet?

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/LVnTuyn
LVnTuyn
  • 25
  • 207

Sao dung done nhi?

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/nguyenphupn

what did you do this week yet ? thêm yet không được hả bạn

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ntth2

Tuần này vẫn ở hiện tại sao cho vào quá khứ đc bạn

3 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyenphupn

thanks, đã hiểu

3 năm trước

https://www.duolingo.com/IluvFuhel

Sao anh hơm hỏi em ^^

3 năm trước

https://www.duolingo.com/DuaVua100

Thanks

2 năm trước

https://www.duolingo.com/JosephChuongNH

Câu này sao không đúng vậy?

1 năm trước