"Tôi chưa bao giờ có bạn gái."

Dịch:I have never had a girlfriend.

4 năm trước

12 Nhận xét


https://www.duolingo.com/lananhle0711

I never have a girlfriend? Why is it wrong?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/tri685676

Hình như câu của bạn có nghĩa là "tôi không bao giờ có một bạn gái "

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/namnguyen93

Yes, I know that, you don't have to remind me

3 năm trước

https://www.duolingo.com/haidang009

Đắng lòng ngoài lề tí

2 năm trước

https://www.duolingo.com/apollofantastic

Nếu là got thì phải là gotten chứ. Kì vậy

4 năm trước

https://www.duolingo.com/BaoDep

Dạng Past Participle của GET, người Mỹ dùng là GOT, còn người Anh dùng là GOTTEN. -Cho nên dùng cái nào cũng dc .

2 năm trước

https://www.duolingo.com/anhthu_uel

Thiếu từ "a" không đúng sao bạn? Vì những bài tập khác, chỉ cần dư a, an là đã sai rồi. Mà trong câu tiếng Việt cũng không có "một" mà.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/compalo

Forever Alone

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

I have never had a girlfriend, I have never had a girlfriend, I have never had a girlfriend, I have never had a girlfriend, I have never had a girlfriend, I have never had a girlfriend

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

I have never had a girlfriend, I have never had a girlfriend, I have never had a girlfriend, I have never had a girlfriend

1 năm trước

https://www.duolingo.com/EveDenalt
EveDenalt
  • 14
  • 5
  • 3
  • 2
  • 2
  • 2

Hahaha nhọ vcl

1 năm trước

https://www.duolingo.com/thoale15

I never have a girlfriend có đúng ko mọi người.

11 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.