Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi chưa bao giờ có bạn gái."

Dịch:I have never had a girlfriend.

0
3 năm trước

12 Nhận xét


https://www.duolingo.com/lananhle0711

I never have a girlfriend? Why is it wrong?

4
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/tri685676

Hình như câu của bạn có nghĩa là "tôi không bao giờ có một bạn gái "

0
Trả lời2 tháng trước

https://www.duolingo.com/namnguyen93

Yes, I know that, you don't have to remind me

1
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/haidang009

Đắng lòng ngoài lề tí

1
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/apollofantastic

Nếu là got thì phải là gotten chứ. Kì vậy

0
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/BaoDep

Dạng Past Participle của GET, người Mỹ dùng là GOT, còn người Anh dùng là GOTTEN. -Cho nên dùng cái nào cũng dc .

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/anhthu_uel

Thiếu từ "a" không đúng sao bạn? Vì những bài tập khác, chỉ cần dư a, an là đã sai rồi. Mà trong câu tiếng Việt cũng không có "một" mà.

0
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/compalo

Forever Alone

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

I have never had a girlfriend, I have never had a girlfriend, I have never had a girlfriend, I have never had a girlfriend, I have never had a girlfriend, I have never had a girlfriend

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

I have never had a girlfriend, I have never had a girlfriend, I have never had a girlfriend, I have never had a girlfriend

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/EveDenalt
EveDenalt
  • 14
  • 5
  • 3
  • 2
  • 2
  • 2

Hahaha nhọ vcl

0
Trả lời8 tháng trước

https://www.duolingo.com/thoale15

I never have a girlfriend có đúng ko mọi người.

0
Trả lời7 tháng trước