"Tôi chưa bao giờ có bạn gái."

Dịch:I have never had a girlfriend.

November 7, 2014

16 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/lananhle0711

I never have a girlfriend? Why is it wrong?

December 22, 2016

https://www.duolingo.com/profile/tri685676

Hình như câu của bạn có nghĩa là "tôi không bao giờ có một bạn gái "

May 23, 2018

https://www.duolingo.com/profile/tuyencv2kul

Sai là đúng r mà vẫn có m đứa like cho cậu đc.

August 14, 2019

https://www.duolingo.com/profile/haidang009

Đắng lòng ngoài lề tí

January 31, 2016

https://www.duolingo.com/profile/apollofantastic

Nếu là got thì phải là gotten chứ. Kì vậy

November 7, 2014

https://www.duolingo.com/profile/BaoDep

Dạng Past Participle của GET, người Mỹ dùng là GOT, còn người Anh dùng là GOTTEN. -Cho nên dùng cái nào cũng dc .

November 5, 2016

https://www.duolingo.com/profile/anhthu_uel

Thiếu từ "a" không đúng sao bạn? Vì những bài tập khác, chỉ cần dư a, an là đã sai rồi. Mà trong câu tiếng Việt cũng không có "một" mà.

December 14, 2014

https://www.duolingo.com/profile/apollofantastic

Cái này là bắc buộc phải có bạn ơi. Vd: Do you have a boyfriend. I am a boy and you are a girl. :) chúc bạn học tốt

December 14, 2014

https://www.duolingo.com/profile/namnguyen93

Yes, I know that, you don't have to remind me

September 2, 2015

https://www.duolingo.com/profile/compalo

Forever Alone

November 22, 2016

https://www.duolingo.com/profile/NGUYENHAHUY

I have never had a girlfriend, I have never had a girlfriend, I have never had a girlfriend, I have never had a girlfriend, I have never had a girlfriend, I have never had a girlfriend

April 7, 2017

https://www.duolingo.com/profile/NGUYENHAHUY

I have never had a girlfriend, I have never had a girlfriend, I have never had a girlfriend, I have never had a girlfriend

April 10, 2017

https://www.duolingo.com/profile/tmtudev

Hahaha nhọ vcl

December 11, 2017

https://www.duolingo.com/profile/thoale15

I never have a girlfriend có đúng ko mọi người.

January 6, 2018

https://www.duolingo.com/profile/truongdba

forever alone :)

July 1, 2019

https://www.duolingo.com/profile/TranVKfreefire

Nó chấm ngu

July 18, 2019
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.