Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"No tax"

Dịch:Không thuế

3 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/genius1611

cái này dịch là "miễn thuế" có được ko nhỉ?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/chuoibeo
chuoibeo
  • 23
  • 18
  • 8
  • 7
  • 2
  • 332

đã bổ sung "miễn thuế" là đáp án đúng rồi nhé bạn

2 năm trước

https://www.duolingo.com/E-IsMyPassion

No wife, no tax.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/E-IsMyPassion

A fine is a tax for doing wrong. A tax is a fine for doing well.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/anhtuaneng

KHONG THIEU

1 năm trước