"No tax"

Dịch:Không thuế

November 7, 2014

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/genius1611

cái này dịch là "miễn thuế" có được ko nhỉ?

November 7, 2014

https://www.duolingo.com/profile/chuoibeo

đã bổ sung "miễn thuế" là đáp án đúng rồi nhé bạn

October 31, 2015

https://www.duolingo.com/profile/E-IsMyPassion

A fine is a tax for doing wrong. A tax is a fine for doing well.

August 15, 2015
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.