"Iwalkonthegrass."

Dịch:Tôi đi trên cỏ.

4 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/E-IsMyPassion

I walk on the grass. He flies on the clouds.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ngdmanh

Tôi đi trên cỏ non

1 năm trước

https://www.duolingo.com/VHuHi2

Tại sao không thêm chữ bãi

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/nguyet_rom123

Trừ điểm nhiều quá

4 năm trước

https://www.duolingo.com/PhcHunhNh

I walk on the grass

10 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.