Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I walk on the grass."

Dịch:Tôi đi trên cỏ.

3 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/E-IsMyPassion

I walk on the grass. He flies on the clouds.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ngdmanh

Tôi đi trên cỏ non

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/VHuHi2

Tại sao không thêm chữ bãi

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/nguyet_rom123

Trừ điểm nhiều quá

3 năm trước

https://www.duolingo.com/PhcHunhNh

I walk on the grass

6 tháng trước