"Không, cảm ơn."

Dịch:No, thank you.

4 năm trước

15 Nhận xét


https://www.duolingo.com/VanPh1

Nếu mà thank you thì muốn thank đứng ko thì cần phải thêm ' s ' là thanks nhưng ko cần thêm s thì phải viết là thank you nếu ko thì sẽ sai bạn nhé tuy đây là chi tiết nhỏ thôi mk nói ko rõ lắm mog các bạn thông cảm cho mk nhé

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NguynLng469527

đâu có chữ bạn đâu mà you dạ kỳ ghê

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/TangHuyHun

No, thank mà sao lại sai nhỉ?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/huysiinh

Phải là "No, thanks!" , không thì là "No, thank you" mới đug

3 năm trước

https://www.duolingo.com/hamaianh2608

thank thiếu s

2 năm trước

https://www.duolingo.com/trnthylinh325194

Thank có s đâu mà chả sai

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/KennyGale

This is crazy

3 năm trước

https://www.duolingo.com/heo-con-nt

Họ muốn mình học cách đầy đủ câu, còn "No, thanks" là một cách rút gọn. máy chấm

4 năm trước

https://www.duolingo.com/shinkem

tại sao thanks lại có "s" nhỉ?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/luanvt.english

Gyuh

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/luanvt.english

Gdrh646

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/navidai

ngu bò

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NamDuong1

Cảm ơn mà là thanks you. Pó tay lúc thì thanks lúc thì thanks you bố ai làm được

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Suzame1

Thank you thì chữ 'thank' ko có 's' còn thanks thì có 's' đằng sau. Khác nhau mà bạn

3 năm trước

https://www.duolingo.com/bosvtar

Giống ý kiến bạn này

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.