"Bạn có muốn trở thành giàu có không?"

Dịch:Do you want to be rich?

4 năm trước

12 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hale0407

Giải thích chỗ to be giúp mình với

4 năm trước

https://www.duolingo.com/buitruongson02

to be nghĩa là trở nên trở thành đó bạn

2 năm trước

https://www.duolingo.com/danh1610

Sau want thì động từ phải nguyên mẫu có to, Do you want to + be rich....

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/giapquanghuy

trong câu đã có động từ want rồi tiếp theo sẽ dùng to be mang nghĩa trở thành. như câu i want to be a rich. my cat seems to be tired. he seems to be rich

2 năm trước

https://www.duolingo.com/dunghjen1954

mình cũng không hiểu to be nghĩa là gì luôn. ai giải thích giúp mình với

2 năm trước

https://www.duolingo.com/buitruongson02

to be nghĩa là trở nên trở thành đó bạn

2 năm trước

https://www.duolingo.com/dunghjen1954

nó chỉ có một nghĩa đó thôi đúng ko bạn?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/buitruongson02

không . còn tùy thuộc vào câu . nếu câu ở thì quá khứ 'to be' sẽ trở thành 'was' khi số ít và 'were' khi số nhiều . khi đó nghĩa của ' to be ' là : đã trở nên hay đã trở thành. còn ở thì tương lai thì là ' will be ' như vậy nghĩa là :sẽ trở thành

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Moon_Kute

are you want to be rich là sai? tại sao? ai giải thích giúp mik!

1 năm trước

https://www.duolingo.com/hoadang2911

Trợ động từ của want là do bạn à. Bạn dùng are là sai rồi

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/danh1610

Why do you use "to be verb" in this case?

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/danh1610

Do you want to be rich...

3 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.