Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi có những con mèo."

Dịch:I have cats.

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/phanbito

tại sao ko dùng has mà lại dùng have ?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/daotuoihvtc

Ngôi I mà, đâu phải he, she đâu mà dùng has

3 năm trước