"Tôi có những con mèo."

Dịch:I have cats.

4 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/phanbito

tại sao ko dùng has mà lại dùng have ?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/daotuoihvtc

Ngôi I mà, đâu phải he, she đâu mà dùng has

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.