"Anh ấy luôn luôn học tiếng Trung Quốc."

Dịch:He is always studying Chinese.

4 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/MilkNhan

Mình trả lời đúng như đáp án mà lại bị sai là thế nào ạ?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Wendy792574

Mình trả lời đúng? Nhưng tại sao lại bị mất tim?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Tannguyen832306

He always studies Chinese

1 năm trước

https://www.duolingo.com/cuongdaihiep
  • 25
  • 25
  • 24
  • 6
  • 4
  • 3
  • 2
  • 2
  • 1445

I am always studying spanish!

10 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.