Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Anh ấy luôn luôn học tiếng Trung Quốc."

Dịch:He is always studying Chinese.

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/MilkNhan

Mình trả lời đúng như đáp án mà lại bị sai là thế nào ạ?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Wendy792574

Mình trả lời đúng? Nhưng tại sao lại bị mất tim?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Tannguyen832306

He always studies Chinese

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/cuongdaihiep
cuongdaihiep
  • 25
  • 23
  • 11
  • 6
  • 4
  • 3
  • 2
  • 2
  • 1299

I am always studying spanish!

5 tháng trước