Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi thuộc về bạn."

Dịch:I am yours.

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/phamvannhi

'i belong to you' không được sao

3 năm trước

https://www.duolingo.com/tranthihuyen

i belong to you

3 năm trước

https://www.duolingo.com/doanhanh92

nhớ là có bài hát " you belong with me" :v

3 năm trước