"Tôi thuộc về bạn."

Dịch:I am yours.

4 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/phamvannhi

'i belong to you' không được sao

4 năm trước

https://www.duolingo.com/tranthihuyen

i belong to you

4 năm trước

https://www.duolingo.com/doanhanh92

nhớ là có bài hát " you belong with me" :v

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.