"Cuối cùng cánh cửa đã mở."

Dịch:Finally the door has opened.

4 năm trước

11 Nhận xét


https://www.duolingo.com/anhptn

Dùng at last thay cho finally có được không>

3 năm trước

https://www.duolingo.com/hoangsonvaa

"Finally the door opened." cũng đc phải hok?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/alliswell.an

"the door has finally opened" is that right?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/hoangsonvaa

yep!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/minhquan9x

in the end the door opened không được sao

3 năm trước

https://www.duolingo.com/JamesDaddy

"Finally, the door was opened" Là chuẩn nhất. Cánh cửa không thể tự mở mà nó được mở bowir.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/QNmai
QNmai
  • 21
  • 6
  • 6
  • 3

Hehe, mình cũng bị sai vì chia thể bị động :D nhưng thời đại này có rất nhiều của tự động :))

2 năm trước

https://www.duolingo.com/quangbinh1990bmt

Nếu open sử dụng là tính từ được không bạn? ... the door was open

2 năm trước

https://www.duolingo.com/QuynHong

mình dùng eventually thay cho finally cũng đúng chứ nhỉ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/congtinh

Sao dùng từ last k được ak

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Pasca_Kanonno

what about "the gate"?

11 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.