"Did you go by yourselves?"

Dịch:Các bạn đã tự đi à?

November 8, 2014

11 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/Dothanh45

Gặp chử " you" làm sao biết là you số nhiều hay you số ít , như trong trường hợp này ? cho nên yourself vẫn đứng chứ ?!

May 21, 2016

https://www.duolingo.com/profile/tranducnghia

Yourselves số nhiều nên dịch you là các bạn

December 13, 2018

https://www.duolingo.com/profile/MrKhai

Đọc sai hoài cụm từ này. Bực thiệt !

July 23, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Bnhnhnin

Bạn đã đi một mình à, sai à @@

May 17, 2016

https://www.duolingo.com/profile/NhPhngT

Bạn đã tự đi phải không?

June 22, 2016

https://www.duolingo.com/profile/datvulinh

sao lại sai được

February 20, 2017

https://www.duolingo.com/profile/ktiRb3

Các bạn tự đi à cũng được

December 6, 2017

https://www.duolingo.com/profile/BinhDang2018

các bạn đã đi một mình phải không? được chấp nhận nhé

July 30, 2018

https://www.duolingo.com/profile/LangTuKID

ức chế quá câu cuối "Bạn đã đi một mình chưa?" là sai mất hết tim

August 26, 2018

https://www.duolingo.com/profile/Mai1781

Did you go by yourselves Did you go by yourselves Did you go by yourselves Did you go by yourselves Did you go by yourselves Did you go by yourselves Did you go by yourselves Did you go by yourselves

November 22, 2018

https://www.duolingo.com/profile/ngoctuyendn95

Có phải các bạn đã tự đi hay không? Nên chấp nhận câu trả lời này

January 13, 2019
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.