"Did you go by yourselves?"

Dịch:Các bạn đã tự đi à?

4 năm trước

11 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Dothanh45

Gặp chử " you" làm sao biết là you số nhiều hay you số ít , như trong trường hợp này ? cho nên yourself vẫn đứng chứ ?!

2 năm trước

https://www.duolingo.com/tranducnghia

Yourselves số nhiều nên dịch you là các bạn

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/MrKhai

Đọc sai hoài cụm từ này. Bực thiệt !

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Bnhnhnin

Bạn đã đi một mình à, sai à @@

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NhPhngT

Bạn đã tự đi phải không?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/datvulinh

sao lại sai được

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ktiRb3

Các bạn tự đi à cũng được

1 năm trước

https://www.duolingo.com/BinhDang2018

các bạn đã đi một mình phải không? được chấp nhận nhé

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/LangTuKID

ức chế quá câu cuối "Bạn đã đi một mình chưa?" là sai mất hết tim

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/Mai1781

Did you go by yourselves Did you go by yourselves Did you go by yourselves Did you go by yourselves Did you go by yourselves Did you go by yourselves Did you go by yourselves Did you go by yourselves

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/ngoctuyendn95

Có phải các bạn đã tự đi hay không? Nên chấp nhận câu trả lời này

1 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.