Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Did you go by yourselves?"

Dịch:Các bạn đã tự đi à?

3 năm trước

10 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Dothanh45

Gặp chử " you" làm sao biết là you số nhiều hay you số ít , như trong trường hợp này ? cho nên yourself vẫn đứng chứ ?!

2 năm trước

https://www.duolingo.com/BinhDang2018

bạn nghe nó đọc là biết mà.

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/MrKhai

Đọc sai hoài cụm từ này. Bực thiệt !

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Bnhnhnin

Bạn đã đi một mình à, sai à @@

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NhPhngT

Bạn đã tự đi phải không?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/QNmai
QNmai
  • 20
  • 6
  • 6
  • 3

Các bạn vì: yourselves

1 năm trước

https://www.duolingo.com/datvulinh

sao lại sai được

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ktiRb3

Các bạn tự đi à cũng được

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/BinhDang2018

các bạn đã đi một mình phải không? được chấp nhận nhé

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/LangTuKID

ức chế quá câu cuối "Bạn đã đi một mình chưa?" là sai mất hết tim

1 tháng trước