Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Did you go by yourselves?"

Dịch:Các bạn đã tự đi à?

1
3 năm trước

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Dothanh45

Gặp chử " you" làm sao biết là you số nhiều hay you số ít , như trong trường hợp này ? cho nên yourself vẫn đứng chứ ?!

6
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/BinhDang2018

bạn nghe nó đọc là biết mà.

0
Trả lời2 tuần trước

https://www.duolingo.com/MrKhai

Đọc sai hoài cụm từ này. Bực thiệt !

1
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/Bnhnhnin

Bạn đã đi một mình à, sai à @@

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/NhPhngT

Bạn đã tự đi phải không?

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/QNmai
QNmai
  • 19
  • 6
  • 6
  • 2
  • 9

Các bạn vì: yourselves

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/datvulinh

sao lại sai được

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/ktiRb3

Các bạn tự đi à cũng được

0
Trả lời8 tháng trước

https://www.duolingo.com/BinhDang2018

các bạn đã đi một mình phải không? được chấp nhận nhé

0
Trả lời2 tuần trước