"Did you go by yourselves?"

Dịch:Các bạn đã tự đi à?

11/8/2014, 12:22:37 PM

11 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Dothanh45

Gặp chử " you" làm sao biết là you số nhiều hay you số ít , như trong trường hợp này ? cho nên yourself vẫn đứng chứ ?!

5/21/2016, 5:09:34 AM

https://www.duolingo.com/tranducnghia

Yourselves số nhiều nên dịch you là các bạn

12/13/2018, 2:14:12 PM

https://www.duolingo.com/MrKhai

Đọc sai hoài cụm từ này. Bực thiệt !

7/23/2015, 12:07:52 PM

https://www.duolingo.com/Bnhnhnin

Bạn đã đi một mình à, sai à @@

5/17/2016, 6:44:10 AM

https://www.duolingo.com/NhPhngT

Bạn đã tự đi phải không?

6/22/2016, 7:36:05 AM

https://www.duolingo.com/datvulinh

sao lại sai được

2/20/2017, 2:17:56 PM

https://www.duolingo.com/ktiRb3

Các bạn tự đi à cũng được

12/6/2017, 7:47:36 AM

https://www.duolingo.com/BinhDang2018

các bạn đã đi một mình phải không? được chấp nhận nhé

7/30/2018, 8:55:37 PM

https://www.duolingo.com/LangTuKID
  • 25
  • 25
  • 2
  • 4

ức chế quá câu cuối "Bạn đã đi một mình chưa?" là sai mất hết tim

8/26/2018, 6:48:18 AM

https://www.duolingo.com/Mai1781

Did you go by yourselves Did you go by yourselves Did you go by yourselves Did you go by yourselves Did you go by yourselves Did you go by yourselves Did you go by yourselves Did you go by yourselves

11/22/2018, 8:22:20 AM

https://www.duolingo.com/ngoctuyendn95

Có phải các bạn đã tự đi hay không? Nên chấp nhận câu trả lời này

1/13/2019, 3:17:24 AM
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.