Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Con chó nhỏ uống nước."

Dịch:The little dog drinks water.

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hailongzz

The puppy drinks water

2 năm trước

https://www.duolingo.com/quang930674

dung Small dog drinking water. cung dung ma

7 tháng trước