Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I want you to tell me the truth."

Dịch:Tôi muốn bạn nói cho tôi sự thật.

3 năm trước

15 Nhận xét


https://www.duolingo.com/apollofantastic

Chào bạn. Truth là danh từ. Còn true là tính từ ( trích trong , Correct your English, nhà xuất bản Thanh Niên). chúc bạn học tốt.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/lan105311

tại sao có từ" to" trước từ "tell" vậy ạ

1 năm trước

https://www.duolingo.com/marakata
marakata
Mod
 • 12
 • 10
 • 8
 • 6

want to +Verb : muốn làm gì đó

want to tell: muốn kể (tell là một động từ)

1 năm trước

https://www.duolingo.com/hale0407

Truth và true giống hay khác vậy ad

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Minh78250

Truth : Đóc ngắn hơn và cuối câu bạn phải thổi "phù" ra một ít . True : Đọc dài kéo dài truuuu ra .

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NQ3
NQ3
 • 10

ý của bạn ấy là nghĩa chứ không phải là cách đọc

3 năm trước

https://www.duolingo.com/GiaBach6
GiaBach6
 • 25
 • 7
 • 7
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2

Tôi muốn bạn nói cho tôi biết sự thật

2 năm trước

https://www.duolingo.com/PhanCongHung

Một cái là tính từ và một là danh từ. Trong câu này, sau mậu từ "the" là danh từ ... good luck!

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Linda_Tran_91

Mình nghĩ đáp án câu này chưa chính xác. Câu "Tôi muốn bạn nói tôi sự thật" chưa chuẩn ngữ pháp tiếng Việt. Câu đúng nên là "Tôi muốn bạn nói "cho" tôi sự thật.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/marakata
marakata
Mod
 • 12
 • 10
 • 8
 • 6

The truth is a secret.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/buithuthachthan

truth là cái gì vậy?!!

1 năm trước

https://www.duolingo.com/marakata
marakata
Mod
 • 12
 • 10
 • 8
 • 6

Truth là sự thật nha bạn

1 năm trước

https://www.duolingo.com/TngBoNgc1

thiếu một chữ to thôi cũng sai

1 năm trước

https://www.duolingo.com/marakata
marakata
Mod
 • 12
 • 10
 • 8
 • 6

want to +Verb : muốn làm gì đó

want + something: muốn cái gì đó

want to tell: muốn kể mới đúng nha bạn, tell là một động từ

1 năm trước

https://www.duolingo.com/TngBoNgc1

thank tui sẽ tặng bạn một lingot

1 năm trước