Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Đây không phải là những cái chìa khoá của tôi."

Dịch:These are not my keys.

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Trung_Kien_08

Sao viết this is not my key lại sai nhỉ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/dinhquyet

ua sao viết here k dc

2 năm trước