Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi viết sách."

Dịch:I write books.

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/IronSolari

sao lại có thêm "s" sau chữ "book" nhỉ ?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/pham_hieu_93

sao lại thêm "s" vào sau book thế??????????

3 năm trước

https://www.duolingo.com/TranManhTu

tại sao lại có chữ "s" sau "book" vậy

3 năm trước