"Tôi viết sách."

Dịch:I write books.

4 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/IronSolari

sao lại có thêm "s" sau chữ "book" nhỉ ?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/pham_hieu_93

sao lại thêm "s" vào sau book thế??????????

4 năm trước

https://www.duolingo.com/TranManhTu

tại sao lại có chữ "s" sau "book" vậy

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.