Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Mẹ của tôi thích gọt trái cây."

Dịch:My mother likes to cut fruit.

3 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/minhquan9x

likes cutting fruit chứ nhỉ?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/toc_ngo

we can use " sharpen"?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/QuyVu3

Gọt với cắt khác nhau mà

3 năm trước

https://www.duolingo.com/dalocrando

Dm la gi vay ban?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/xcrossworker

My mother likes to cut fruit. câu này sai ngữ pháp nhé. trái cây đếm được nên không thể đứng một mình

3 năm trước