Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Cái giầy thì ở trong bộ sưu tầm của tôi."

Dịch:The shoe is in my collection.

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/apollofantastic

Câu khó nghe quá ad ơi. Cái giầy là cái gì

3 năm trước