"Is she a girl?"

Dịch:Cô ấy có phải là một cô bé?

4 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/khanhlinh5

mình quên dấu hỏi ở cuối câu (!), nên bị trừ điểm rồi

4 năm trước

https://www.duolingo.com/toothache16

sao từ này máy đọc lại sai vậy?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/trvananh

Cô ấy là một cô gái phải không?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/WilliamKat1

Sao sai nhỉ +.+

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.