Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Is she a girl?"

Dịch:Cô ấy có phải là một cô bé?

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/khanhlinh5

mình quên dấu hỏi ở cuối câu (!), nên bị trừ điểm rồi

3 năm trước

https://www.duolingo.com/toothache16

sao từ này máy đọc lại sai vậy?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/trvananh

Cô ấy là một cô gái phải không?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/WilliamKat1

Sao sai nhỉ +.+

3 năm trước