"Anh ấy thử món súp."

Dịch:He tries the soup.

4 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/inngo

She tries on the shoes and He tries the soup => I thinks "try" have the same meaning, but in the firs sentence it is that "try on" and the second only that "try". Please tell my the different

4 năm trước

https://www.duolingo.com/NgcFe

theo như mình biết "try on " nghĩa là mặc thử (quần áo) nên vd đầu có dress nên mình dùng "try on", còn ví dụ sau là đồ ăn nên mình dùng "try" nghĩ là thử hay "try for" có nghĩa là chịu đựng , chịu án (try for murder: chịu án vì tội giết người). "try out" tiến hành kiểm tra... Ngoài ra dành cho động từ thì "try + to V ": cố gắng làm gì và "try + Ving " thử làm gì. Nếu thiếu hay sai gì thì mọi người bổ sung nhé

2 năm trước

https://www.duolingo.com/E-IsMyPassion

He tries to kiss her. And she slapped him.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ngnnguyn837738

Tiếng anh phức tạp quá nhiều giới từ Try on the shose khác với try the súp

2 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.