"Themuseumisnotonhisroute."

Dịch:Viện bảo tàng không nằm trên lộ trình của anh ấy.

4 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Hontv2010

Nghe mà chả hiểu gì cả

2 năm trước

https://www.duolingo.com/TrangDinh734594

Nghe mà chẳng hiểu gì cả

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/TrangDinh734594

Ok

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/caotrnganh

'Rút tờ' mà đọc như 'rao tờ'

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/sonheook

Thiếu

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/thangdn1304

bảo tàng không ở trên tuyến đường của anh ấy Ko sai mà ad. Pls check

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.