Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"The museum is not on his route."

Dịch:Viện bảo tàng không nằm trên lộ trình của anh ấy.

3 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Hontv2010

Nghe mà chả hiểu gì cả

2 năm trước

https://www.duolingo.com/TrangDinh734594

Nghe mà chẳng hiểu gì cả

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/TrangDinh734594

Ok

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/caotrnganh

'Rút tờ' mà đọc như 'rao tờ'

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/sonheook

Thiếu

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/thangdn1304

bảo tàng không ở trên tuyến đường của anh ấy Ko sai mà ad. Pls check

3 năm trước