Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/khoa.lecong

Bạn đã hoàn thành phần "Gia Đình" chứ không phải "Già Đình" nha mod ơi.

Như tiêu đề thì hôm nay mới xong phần Gia Đình nhưng thông báo hiện ra lại là "Già Đình". Các bạn sửa lại nha.

Cám ơn.

3 năm trước

0 Nhận xét