Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"They will fall in love with each other."

Dịch:Họ sẽ yêu nhau.

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/apollofantastic

Họ sẽ yêu lẫn nhau, đc không

3 năm trước

https://www.duolingo.com/lovallothers
lovallothers
  • 22
  • 22
  • 20
  • 14
  • 9

tôi cũng có đáp án giống bạn . Đề nghị các admin xem xét và đưa thêm đáp án này vào

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NguyenCong112534

Ho se yeu thuong lan nhau ?

7 tháng trước