"I lost my passport."

Dịch:Tôi đã mất hộ chiếu của tôi.

November 11, 2014

13 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/TrngThin12

I have lost my passport đc k

July 31, 2018

https://www.duolingo.com/profile/thytrng2

Mất với bị mất có gì khác đâu mà cũng báo sai hả trời

October 15, 2015

https://www.duolingo.com/profile/dacangia

Tôi đã mất cuốn hộ chiếu của tôi nên được chấp nhận

September 26, 2018

https://www.duolingo.com/profile/Luyentam

Tiếng Việt thường nói: giấy hộ chiếu, giấy khai sanh, giấy chứng minh nhân dân......Nên dịch Tôi đã mất giấy hộ chiếu của tôi. Tôi nghĩ không sai.

November 11, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Pham_Duy_Binh

hộ chiếu người ta đóng thành quyển nhỏ để bỏ túi hoặc ví mà bạn. Đâu phải 1 tờ giấy đâu!

July 19, 2019

https://www.duolingo.com/profile/BaoToan95

Tôi đã bị mất hộ chiếu của tôi

February 22, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Duongdohoang

chuẩn luôn

July 15, 2015

https://www.duolingo.com/profile/CANDYNGUYEN71

Tôi đã mất hộ chiếu của mình sao lại sai?

September 23, 2016

https://www.duolingo.com/profile/trangligi

khi đi xa dùng câu này rất có ích.

July 11, 2016

https://www.duolingo.com/profile/khanhchi12345

tôi đã mất hộ chiếu của tôi tại sao lại sai?

April 15, 2017

https://www.duolingo.com/profile/AiHaibara7

he he viet lon la i losted my passport

June 21, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Pham_Duy_Binh

Lost là quá khứ của động từ lose rồi mà bạn. Them ed là sai đấy nhá!

July 19, 2019

https://www.duolingo.com/profile/Pham_Duy_Binh

"Tôi đã mất hộ chiếu của mình" đã được chấp nhận nhé! 19.07.2019

July 19, 2019
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.