Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Những người đàn ông ăn."

Dịch:The men eat.

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/vankhanh2011

những ng đàn ông là số nhiều muk , eats chứ

3 năm trước