"Những người đàn ông ăn."

Dịch:The men eat.

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/vankhanh2011

những ng đàn ông là số nhiều muk , eats chứ

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.