Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Còn thứ gì khác nữa để cân nhắc không?"

Dịch:Anything else to consider?

3 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/lovallothers
lovallothers
  • 22
  • 22
  • 20
  • 14
  • 9

đáp án của các admin cụt ngủn và khó hiểu .

Tôi đã dịch là " is there anything else to consider " và đã được chấp nhận . Đăng lên đây để các bạn tham khảo

3 năm trước

https://www.duolingo.com/uyenduolingo

Cảm ơn bạn lovallothers

3 năm trước

https://www.duolingo.com/lovallothers
lovallothers
  • 22
  • 22
  • 20
  • 14
  • 9

you're welcome

3 năm trước

https://www.duolingo.com/KhacbaoLe

Let k ddc sao mn

1 năm trước

https://www.duolingo.com/BinhDang2018

Cái này giống văn nói, không câu cú gì hết

1 tháng trước