"He will offer us water."

Dịch:Anh ấy sẽ mời chúng tôi nước.

4 năm trước

12 Nhận xét


https://www.duolingo.com/huynhthedan

"Anh ấy sẽ đưa cho chúng ta nước." cũng đúng chứ ạ???

4 năm trước

https://www.duolingo.com/DjWalkerz

Mời nước có độc

1 năm trước

https://www.duolingo.com/DjWalkerz

Yêu cầu bắt anh Duo Lin Go

1 năm trước

https://www.duolingo.com/DjWalkerz

Sử lý đi

1 năm trước

https://www.duolingo.com/DjWalkerz

Hihi

1 năm trước

https://www.duolingo.com/DjWalkerz

Đúng là

1 năm trước

https://www.duolingo.com/DjWalkerz

Khó sử

1 năm trước

https://www.duolingo.com/DjWalkerz

Nhầm xử mới đúng chứ

1 năm trước

https://www.duolingo.com/apollofantastic

Mời uống nước mới đúng chứ

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Kendzmost

Cung cấp không được ạ. Muốn đánh nhau quá

2 năm trước

https://www.duolingo.com/nhung185850
  • 12
  • 8
  • 7
  • 5
  • 4
  • 3
  • 3
  • 3
  • 2

Anh ấy sẽ mời chúng ta uống nước .nên được chấp nhận

1 năm trước

https://www.duolingo.com/lethanh525732

Ứng dụng bị lỗi rồi, đánh đúng cứ baoe sai

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.