Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"He will offer us water."

Dịch:Anh ấy sẽ mời chúng tôi nước.

3 năm trước

12 Nhận xét


https://www.duolingo.com/huynhthedan

"Anh ấy sẽ đưa cho chúng ta nước." cũng đúng chứ ạ???

3 năm trước

https://www.duolingo.com/DjWalkerz

Mời nước có độc

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/DjWalkerz

Yêu cầu bắt anh Duo Lin Go

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/DjWalkerz

Sử lý đi

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/DjWalkerz

Hihi

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/DjWalkerz

Đúng là

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/DjWalkerz

Khó sử

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/DjWalkerz

Nhầm xử mới đúng chứ

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/apollofantastic

Mời uống nước mới đúng chứ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Kendzmost

Cung cấp không được ạ. Muốn đánh nhau quá

1 năm trước

https://www.duolingo.com/nhung185850
nhung185850
  • 12
  • 8
  • 7
  • 5
  • 4
  • 3
  • 3
  • 3
  • 2

Anh ấy sẽ mời chúng ta uống nước .nên được chấp nhận

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/lethanh525732

Ứng dụng bị lỗi rồi, đánh đúng cứ baoe sai

8 tháng trước