"He will offer us water."

Dịch:Anh ấy sẽ mời chúng tôi nước.

November 12, 2014

12 Nhận xét


https://www.duolingo.com/huynhthedan

"Anh ấy sẽ đưa cho chúng ta nước." cũng đúng chứ ạ???

February 7, 2015

https://www.duolingo.com/DjWalkerz

Mời nước có độc

February 3, 2018

https://www.duolingo.com/DjWalkerz

Yêu cầu bắt anh Duo Lin Go

February 3, 2018

https://www.duolingo.com/DjWalkerz

Sử lý đi

February 3, 2018

https://www.duolingo.com/DjWalkerz

Hihi

February 3, 2018

https://www.duolingo.com/DjWalkerz

Đúng là

February 3, 2018

https://www.duolingo.com/DjWalkerz

Khó sử

February 3, 2018

https://www.duolingo.com/DjWalkerz

Nhầm xử mới đúng chứ

February 3, 2018

https://www.duolingo.com/apollofantastic

Mời uống nước mới đúng chứ

November 12, 2014

https://www.duolingo.com/Kendzmost

Cung cấp không được ạ. Muốn đánh nhau quá

October 30, 2016

https://www.duolingo.com/nhung185850
  • 12
  • 8
  • 7
  • 5
  • 4
  • 3
  • 3
  • 3
  • 2

Anh ấy sẽ mời chúng ta uống nước .nên được chấp nhận

December 10, 2017

https://www.duolingo.com/lethanh525732

Ứng dụng bị lỗi rồi, đánh đúng cứ baoe sai

January 3, 2018
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.