Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Cái váy rất vừa với bạn."

Dịch:The dress fits you very well.

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/JohnCat1

Bài trước có bạn nào giải thích skirt là váy, dress là đầm mà

3 năm trước