"Cái váy rất vừa với bạn."

Dịch:The dress fits you very well.

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/JohnCat1

Bài trước có bạn nào giải thích skirt là váy, dress là đầm mà

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.