Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Is he a man?"

Dịch:Anh ấy có phải là một người đàn ông?

3 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/LeoDaVinci195

anh có phải là đàn ông không

3 năm trước

https://www.duolingo.com/hutanatu

có phải anh ấy là một người đàn ông?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/xuongrong-01

Mình trả lời đúng mà. Anh ý có phải một người đàn ông không?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/hutanatu

Có phải anh ấy là một người đàn ông? Có gì sai?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyenvietbac

Dù sao nó cũng là phần mềm, thường chỉ có một hoặc một vài đáp án thôi, không thể có nhiều đáp án như 2 người đang ngồi vấn đáp đc

3 năm trước

https://www.duolingo.com/kidS2ran

Đáp án sai r kìa @@

3 năm trước