"Ieatfood."

Dịch:Tôi ăn đồ ăn.

4 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/phuongmai1202

tôi ăn thức ăn

4 năm trước

https://www.duolingo.com/minha10z

Đâu có,tôi trả lời đồ ăn đâu có sao đâu!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/linh400545

Đồ ăn thức ăn cũng giống nhau thôi

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/chihuonghu

Chả hiểu đọc theo sai chỗ nào?

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/chihuonghu

Làm sao đọc được như máy đây?

2 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.