"Boys, please!"

Dịch:Những cậu bé, làm ơn!

4 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/tee263

Tôi dịch là "Những đứa con trai" sao lại không được nhỉ ? Nó cũng cùng nghĩa với "những cậu bé" hay "những cậu trai" mà.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/thotuan9b

tôi chọn những cậu bé cũng đc mà

4 năm trước

https://www.duolingo.com/tee263

tôi chọn "Những đứa con trai"

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.