Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I will always remember you."

Dịch:Tôi sẽ luôn luôn nhớ bạn.

0
3 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/toanlove371

"Tôi sẽ luôn luôn nhớ về bạn" chữ "về" thì có gì sai nhỉ ?

5
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/apollofantastic

Khi đọc nhanh không nghe được từ " will always" nhỉ

1
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/ashlynnnguyen

đồng ý

1
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/dinhquangt3

I will always miss you

1
Trả lời1 tháng trước

https://www.duolingo.com/hienlv

Anh sẽ luôn luôn nhớ em

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/ktiRb3

Nhớ về cũng đúng.

0
Trả lời10 tháng trước