Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Họ không phải là những sinh viên."

Dịch:They are not students.

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/daipham2

Dúng rồi

3 năm trước

https://www.duolingo.com/vthanhhng3

Đáng nhẽ tôi phải đúng chứ

1 năm trước

https://www.duolingo.com/bunny12342

What the fuck

1 năm trước