Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/nguyentungvan

Điểm KN giữa máy tính và điện thoại

Sao mình dùng một tài khoản mà điểm KN trên máy tính và điện thoại khác nhau vậy?

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/thanh25122002

ai tặng lingot cho mình với

3 năm trước