https://www.duolingo.com/nguyentungvan

Điểm KN giữa máy tính và điện thoại

Sao mình dùng một tài khoản mà điểm KN trên máy tính và điện thoại khác nhau vậy?

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/thanh25122002

ai tặng lingot cho mình với

4 năm trước
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.