Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"The band played yesterday."

Dịch:Ban nhạc đã chơi hôm qua.

0
3 năm trước

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/toc_ngo

Dùng Nhóm nhạc có được không?

0
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/AlieTang

Được đó bạn, cái app này chưa có đáp án dùng từ nhóm nhạc nen máy chấm sai.

0
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/traitimphale_213

Mình cũng vậy

0
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/thanhhong123

nhóm nhạc và ban nhạc khác nhau ah ?

0
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/phathienguom

Nhóm nhạc sao lại sai :(

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/mixon123

nhóm nhạc cũng được mà

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/Zoya345519

Không có phương án phù hợp để chọn nên kiểu gì cũng bị sai

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/Zoya345519

"The band played yesterday" nhưng không có động từ "chơi" để chọn. Và không có từ nào khác phù hợp nên bị tính sai. I AM angry !

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/HanaNguyn7

Để thiếu chữ mà còn bày đặt!!!!! Bực mình hà

0
Trả lời1 năm trước