Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Người đàn ông ăn quả trứng."

Dịch:The man eats the egg.

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/quynhtram191

"the man eats egg" bị sai. huhu uổng quá ak

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ngocpth

Sao có câu thêm the thì đúng lúc thêm the lại sai

3 năm trước

https://www.duolingo.com/TranPhuNguyen

đúng đấy mình cũng thắt mắt như bạn

3 năm trước