"You eat apples."

Dịch:Bạn ăn những quả táo.

4 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/vankhanh2011

bạn ăn nhiều quả táo và bạn ăn những quả táo thỳ khách j nhau :(

4 năm trước

https://www.duolingo.com/tienbvtv45

đúng rồi đó, mình cũng làm bạn ăn nhiều táo mà sai

4 năm trước

https://www.duolingo.com/dragon9y

Bạn ăn nhiều quả táo # nhau ở đâu :(

4 năm trước

https://www.duolingo.com/TranPham298

tại sao nhiều quả thì ko đc

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.