Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"You eat apples."

Dịch:Bạn ăn những quả táo.

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/vankhanh2011

bạn ăn nhiều quả táo và bạn ăn những quả táo thỳ khách j nhau :(

3 năm trước

https://www.duolingo.com/tienbvtv45

đúng rồi đó, mình cũng làm bạn ăn nhiều táo mà sai

3 năm trước

https://www.duolingo.com/dragon9y

Bạn ăn nhiều quả táo # nhau ở đâu :(

3 năm trước

https://www.duolingo.com/TranPham298

tại sao nhiều quả thì ko đc

3 năm trước