"Listen to yourselves!"

Dịch:Hãy lắng nghe chính bản thân các bạn!

November 13, 2014

17 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/buiviettrung

1) "yourself" là số ít "chính bản thân bạn" và các từ số ít nữa là myself, herself, himself, oneself, itself. 2) "yourselves" là số nhiều "chính bản thân các bạn" và các từ số nhiều khác ourselves, themselves.

December 29, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Thaihoc168

Thanks

November 27, 2018

https://www.duolingo.com/profile/LangKhach3

Cám ơn bạn đã giải thích

May 23, 2019

https://www.duolingo.com/profile/thienduong10

Lắng nghe bản thân của các bạn sao lại sai chứ @@

November 19, 2015

https://www.duolingo.com/profile/ChauLe3

Hãy tự lắng nghe chính bản thân các bản . sai ;(

May 5, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Anssow

Thiếu từ " chính" cũng sai : ((

July 2, 2018

https://www.duolingo.com/profile/Le_Mai_Anh

"Hãy lắng nghe bản thân chính bạn" sai chỗ nào nhỉ

July 16, 2019

https://www.duolingo.com/profile/hale0407

Sao phân biệt được yourself va yourselves ad

November 13, 2014

https://www.duolingo.com/profile/NQ3

1) "yourself" là số ít "chính bản thân bạn" và các từ số ít nữa là myself, herself, himself, oneself, itself..... 2) "yourselves" là số nhiều "chính bản thân các bạn" và các từ số nhiều khác ourselves, themselves........Chúc bạn học tốt :D

February 7, 2015

https://www.duolingo.com/profile/KhanhNhu201101

mình ghi " hãy lắng nghe bản thân các bạn " mà nó cũng báo sai =.= hết sức vô lí đáp án quá cứng nhắc

June 1, 2017

https://www.duolingo.com/profile/NhiNhiTran1997

"hãy lắng nghe chính bản thân của các bạn" có gì sai?????

September 23, 2017

https://www.duolingo.com/profile/NguynVitNg

"các bạn hãy lắng nghe chính mình" cũng không sai mà

December 8, 2017

https://www.duolingo.com/profile/phuonglh27

Hãy tự lắng nghe bạn

September 16, 2018

https://www.duolingo.com/profile/ngnnguyn837738

Listen to yourselves Listen to yourselves

November 24, 2018

https://www.duolingo.com/profile/Mulapese

Hãy lắng nghe bản thân của các bạn

December 20, 2018

https://www.duolingo.com/profile/TrungPhamV

"Hãy lắng nghe chính bản thân " cũng đủ nghĩa rồi ad

July 22, 2019

https://www.duolingo.com/profile/HELLOWORLD2335

NGHE BẢN THÂN!!!!!!!!

August 16, 2019
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.