"Chúng tôi đã mất ba tiếng để đi đến một kết luận."

Dịch:It took us three hours to come to a conclusion.

4 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/keoneo

câu này dịch sao mình không hiểu luôn. mọi người giúp mình với.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/trieuthanhtran

tại sao không dịch: "we took three hours to come to a conclusion."?

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/phuong806414

Câu của bạn cũng được nhưng không hay. Để sành điệu và tự nhiên hơn thì bạn nên dùng cấu trúc: It takes + sb + khoảng thời gian... : ai đó mất 1 khoảng thời gian....

9 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.