"Bạn sẽ không đến được đó."

Dịch:You are not going to arrive there.

November 14, 2014

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/manhtoan3

cam on ban da giai thich ro rang

July 6, 2016

https://www.duolingo.com/profile/thangmittet

Wow you are very good.

June 19, 2018

https://www.duolingo.com/profile/A.Tuan

Tại sao trong câu này dùng come ko dc?

November 14, 2014

https://www.duolingo.com/profile/lovallothers

tôi cũng có thắc mắc đó . Đề nghị các admin giải thích

December 18, 2014

https://www.duolingo.com/profile/hami1804

Mấu chốt ở câu này là chữ there. Mình chưa bao giờ nghe come there, chỉ có come here. Theo từ điển Longman (xem khung màu hồng gần cuối trang):

  • Dùng come để nói về hành động di chuyển hướng tới nơi người nói đang/sẽ ở. Ví dụ: Come and see me in my office!

  • Dùng go (hoặc arrive/get there) để nói về hành động di chuyển hướng ra khỏi vị trí của người nói. Ví dụ: I want to visit Paris. I want to go there next year! I will get there by boat!

December 18, 2014

https://www.duolingo.com/profile/LeViet4

Thank you so much!

July 9, 2016

https://www.duolingo.com/profile/danghoangan2006

Why

June 12, 2018
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.