Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Bạn sẽ không đến được đó."

Dịch:You are not going to arrive there.

3 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/manhtoan3

cam on ban da giai thich ro rang

2 năm trước

https://www.duolingo.com/thangmittet

Wow you are very good.

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/A.Tuan

Tại sao trong câu này dùng come ko dc?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/lovallothers
lovallothers
  • 22
  • 22
  • 20
  • 14
  • 9

tôi cũng có thắc mắc đó . Đề nghị các admin giải thích

3 năm trước

https://www.duolingo.com/hami1804
hami1804
  • 20
  • 15
  • 10

Mấu chốt ở câu này là chữ there. Mình chưa bao giờ nghe come there, chỉ có come here. Theo từ điển Longman (xem khung màu hồng gần cuối trang):

  • Dùng come để nói về hành động di chuyển hướng tới nơi người nói đang/sẽ ở. Ví dụ: Come and see me in my office!

  • Dùng go (hoặc arrive/get there) để nói về hành động di chuyển hướng ra khỏi vị trí của người nói. Ví dụ: I want to visit Paris. I want to go there next year! I will get there by boat!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/LeViet4

Thank you so much!

2 năm trước

https://www.duolingo.com/danghoangan2006

Why

3 tháng trước