Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Bạn sẽ đi đôi giày nào?"

Dịch:Which shoes are you going to put on?

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/phuong806414

Dùng "wear" cho hành động đã xảy ra hoặc đang xảy ra ( tức là trạng thái mang, mặc, đeo), dùng" put on" để chỉ rõ hành động ( tức là động tác mang, mặc, đeo). Vd: I am wearing a blue shirt ( trạng thái trên người đang mặc cái áo màu xanh). I am going to put on a blue shirt: tôi sắp mặc 1 cái áo màu xanh ( ý nói hành động mặc cái áo màu xanh). You should put on a blue shirt ( không được dùng wear vì hành động này chưa xảy ra).

1 năm trước

https://www.duolingo.com/A.Tuan

sao dùng wear thay vì put on lại ko dc?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

Which shoes are you going to put on, which shoes will you wear, which shoes will you wear, which shoes are you going to put on, which shoes are you going to put on, which shoes are you going to put on, which shoes are you going to put on

1 năm trước

https://www.duolingo.com/VyNguyen101084

Theo tôi nên dùng từ MANG hơn là ĐI. Để dễ dịch đúng hơn!

1 năm trước