Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I went to the movie theater with my brother."

Dịch:Tôi đã tới rạp phim cùng anh trai của tôi.

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/nguyentron7

Can Translate movie theatre is "rạp chiếu bóng" in Vietnamese? More flexible, plz

3 năm trước

https://www.duolingo.com/dinhleduy7

tôi đã đi xem phim với anh tôi sao lại sai?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/DucanhPho

Người Việt không ai nói rạp phim, mà nên là rạp chiếu phim... Theo mình câu này nên dịch đơn giản là : "Tôi đã đi xem phim với anh tôi."

1 tháng trước